Elisabetta Franchi

Kleding

Tassen

Schoenen

Accessoires

Iconic

Collecties

EF WORLD

Social Wall

  Fondazione EF Onlus

   Privacy Policy

   Betty Blue S.p.A. en FILOBLU S.p.A.


   Betty Blue S.p.A. (hierna “Betty Blue”) en FiloBlu S.p.A. (hierna “FiloBlu”) zetten zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens en de naleving van uw privacy.

   Hierna volgt hoe we dat doen.

   Onze plicht en uw privacy

   Deze informatie betreft u in de volgende gevallen: als u al klant bij ons bent, als u zich op onze website hebt geregistreerd, als u zich voor onze newsletter hebt ingeschreven of als u onze website bezoekt.

    

   INHOUD:

   - Wie we zijn

   - Onze verantwoordelijkheid

   - Uw verplichting

   - Waarom en hoe we uw persoonsgegevens verzamelen

   - Het type gegevens dat we verzamelen

   - De redenen waarom we uw gegevens verzamelen

   - Gebruik van de website en beheer van de diensten

   - Ondersteuning klanten

   - Marketing

   - Profilering

   - Wat we bedoelen met wettelijke basis

   - Hoe we uw gegevens verwerken

   - Uw keuzen en uw rechten

   - Waar uw gegevens worden bewaard

   - Hoelang we uw gegevens bewaren

   - Derden die uw gegevens kunnen verwerken

    

    

   Wie we zijn

   Wat betreft het beheer van uw gegevens gerelateerd aan de registratie op de website en de verkoop van producten zijn de verwerkingsverantwoordelijken Betty Blue spa, FIN/btw-nr. 01842471201, met maatschappelijke zetel in via Viadagola, 30, 40057 Quarto Inferiore di Granarolo Emilia (BO), en FiloBlu Spa, FIN/btw-nr. 04274870288, met maatschappelijke zetel in Santa Maria di Sala (Ve) via Caltana 116/c. Zij beheren samen uw gegevens op basis van specifieke overeenkomsten waarvan wij u graag meer informatie over de essentiële inhoud bezorgen indien u daarom verzoekt.

   Wat betreft het beheer van uw gegevens gerelateerd aan de promotie- en marketingactiviteiten is de verwerkingsverantwoordelijke Betty Blue, die hiervoor een beroep doet op FiloBlu als verantwoordelijke voor de uitvoering van deze handelingen.

    

   Onze verantwoordelijkheid:

   Als u al klant bent, u zich geregistreerd heeft of gewoon de website www.elisabettafranchi.com bezoekt, of als u zich voor onze newsletter hebt ingeschreven, laten we u weten dat uw gegevens rechtmatig worden verwerkt in overeenstemming met onze beslissingen inzake de methodes en doelstellingen van deze verwerking.

    

   Uw verplichting:

   We vragen u enkel deze informatie aandachtig door te lezen zodat u volledig op de hoogte bent van de manieren waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

    

   Waarom en hoe we uw persoonsgegevens verzamelen:

   Zodra u in contact komt met www.elisabettafranchi.com, beginnen we gegevens te verzamelen. De verzameling ervan kan plaatsvinden via uw specifieke communicatie of automatisch terwijl u de website gebruikt.

   Hierna hoe de verzameling plaatsvindt:


    

   GEGEVENS DIE U ONS MEEDEELT

   GEGEVENS DIE AUTOMATISCH WORDEN VERZAMELD

    

    

    

   Het type gegevens dat we verzamelen:

    

   Bestellingen

   Uw naam en familienaam, verzend- en facturatieadres, telefoonnummer, e-mailadres.

   Identificatiegegevens

   Uw IP-adres, inloggegevens, type en versie van de browser, tijdzone, type plug-in, geolokalisatiegegevens betreffende de plaats waar u zich kunt bevinden, besturingssysteem en respectieve versies enz.

   Gegevens betreffende het gebruik van www.elisabettafranchi.com

   Uw navigatieparcours op de website www.elisabettafranchi.com (Clickstream Analysis), de producten en diensten die u bekijkt, laad- en reactietijden van de pagina’s, fouten bij het downloaden, duur van de navigatie, gedrag en andere acties enz.

   En hoe zit het met gevoelige gegevens?

   Wij verzamelen geen enkel type gevoelige gegevens dat op u betrekking kan hebben (met name die persoonsgegevens die bepaalde zaken over u onthullen zoals ras of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, of lidmaatschap bij een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid of seksleven of seksuele geaardheid).

    
   Om welke redenen verzamelen we uw gegevens?

   We mogen uw gegevens alleen om bepaalde redenen verwerken en in ieder geval altijd op voorwaarde dat daarvoor een wettelijke basis bestaat. Hierna de redenen waarom we uw gegevens verzamelen:

    
   Gebruik van de website en beheer van de diensten:

   De gegevens worden verwerkt om volgende zaken mogelijk te maken: registratie op de website, toegang tot en uitvoering van de diensten die voor de geregistreerde gebruikers zijn voorbehouden, en eventuele verzending via de website van een order voor de aankoop van producten die beschikbaar zijn op de website met daarop volgend de afsluiting met FiloBlu van de desbetreffende koopovereenkomst, inclusief eventuele administratieve en boekhoudkundige formaliteiten. In dit geval vormen het contract en het rechtmatig belang de wettelijke basis.


   Ondersteuning klanten

   Communicatie van wijzigingen in onze diensten, bijstand aan de klant via live chat, telefoon of e-mail, inclusief het verhelpen van eventuele bugs. In dit geval vormt het contract de wettelijke basis.

    
   Marketing

   De gegevens worden verwerkt voor de verzending van reclamemateriaal en de newsletter, om commerciële informatie te verlenen via telefoon, sms, e-mail alsook via traditionele kanalen (bijv. verzending van catalogi via postbedeling) over promotie- en verkoopactiviteiten van Betty Blue, om marktonderzoek en klanttevredenheidsenquêtes te voeren. In dit geval vormt uw toestemming de wettelijke basis.

    
   Profilering

   Met als enige doel u aanbiedingen voor te leggen die zoveel mogelijk overeenstemmen met uw interesses, voeren we analyses uit van uw samengevoegde gegevens zonder daarbij over te gaan tot enige profilering van uw specifieke gewoonten. In dit geval vormt het rechtmatig belang de wettelijke basis.

   In ieder geval wordt geen enkel geautomatiseerd beslissingsproces gevolgd met betrekking tot uw gegevens.

    
   Wat we bedoelen met wettelijke basis:

   Uw toestemming

   Dit is de machtiging om uw persoonsgegevens te verwerken met een specifiek oogmerk.

   U kunt op ieder ogenblik van idee veranderen!

   U kunt uw toestemming op ieder ogenblik herroepen door ons een e-mail te sturen op een van de volgende adressen:privacy@filoblu.com , dpo@elisabettafranchi.comof door op de Opt-out-toets te klikken.

   Als u beslist om uw toestemming in te trekken en er geen andere redenen zijn die ons autoriseren om uw persoonsgegevens te verwerken, zetten we de verwerking stop. Is er echter een andere wettelijke basis die ons daartoe machtigt, zullen we doorgaan met de verwerking, met inachtneming van uw rechten.


   Het contract

   De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor informatie voorafgaand aan de aankoop en voor de uitvoering van het respectieve contract.


   Het rechtmatig belang

   De verwerking van uw gegevens is mogelijk op basis van onze rechtmatige belangen of die van derden, op voorwaarde dat deze niet prevaleren boven uw rechten en vrijheden. Rechtmatige belangen kunnen betrekking hebben op volgende situaties:

   • Verzamelen van informatie over uw gedrag op onze website en/of in onze apps;
   • Beschikbaarstelling, ontwikkeling en verbetering van onze diensten;
   • Ons in staat stellen om onze diensten en aanbiedingen te verbeteren, te personaliseren of te wijzigen;
   • De efficiëntie van onze marketingcampagnes controleren;
   • De bescherming van de gegevens verbeteren


   Hoe we uw gegevens verwerken:

   De gegevens worden verwerkt via overwegend elektronische methoden, met uitzondering van de activiteiten voor de verzending van de producten, die ook met handmatige tools kunnen worden uitgevoerd.


   Uw keuzen en uw rechten:

   Uw keuzen


   U kunt beslissen om uw gegevens niet mee te delen

   In dat geval op onze site blijven navigeren, maar zonder persoonsgegevens kunnen we u geen diensten verlenen.

   U kunt ons vragen om uw gegevens niet voor marketingdoeleinden te gebruiken

   Voordat we de verwerking starten, informeren we u over onze eventuele intentie om uw gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden en (indien dat het geval is) om derden in te schakelen. U kunt uw toestemming voor de ontvangst van promotieberichten herroepen door op de daartoe bestemde link te klikken die u in al onze communicatie terugvindt, of door ons een e-mail te sturen naar een van de volgende adressen:privacy@filoblu.com , dpo@elisabettafranchi.com


   Uw rechten

   U kunt uw rechten altijd uitoefenen door ons een e-mail te sturen naar een van de volgende adressen:privacy@filoblu.com , dpo@elisabettafranchi.com

   U hebt het recht van toegang tot informatie die op u betrekking heeft

   Dit omvat het recht om ons meer informatie te vragen over:

   • de categorieën van gegevens die we verwerken;
   • de doelstellingen van de verwerking;
   • de categorieën van eventuele geadresseerden aan wie de gegevens kunnen worden meegedeeld;
   • de bewaartermijnen voor de gegevens of, bij gebrek hieraan, de criteria om dergelijke termijn te bepalen;
   • de overige rechten met betrekking tot het gebruik van uw gegevens


   We bezorgen u de informatie binnen de maand na uw aanvraag, op voorwaarde dat we hierdoor geen rechten en vrijheden van anderen schaden (bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens van een andere persoon of intellectuele eigendomsrechten) of als er wettelijke verplichtingen zijn die ons verhinderen dat te doen. Als we om dergelijke redenen niet aan uw aanvraag kunnen voldoen, laten we u dat weten.


   U hebt het recht om uw gegevens te laten corrigeren indien ze niet correct of verouderd zijn

   U hebt het recht om uw gegevens te laten schrappen (recht op vergetelheid)

   U kunt ons op ieder ogenblik vragen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken te schrappen, indien de bewaring van uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is voor de doelstellingen van de verwerking.


   U hebt het recht om uw gegevens naar een andere verwerker over te dragen (overdraagbaarheid van gegevens)


   U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons

   U kunt zich altijd tot de toezichthoudende autoriteit wenden om uw eventuele bezwaren voor te leggen. Maar voordat u dit doet, neemt u gewoon eerst contact met ons op! We zullen ons uiterste best doen om eventuele problemen met de verwerking van uw persoonsgegevens op te lossen.


   U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens via geautomatiseerde beslissingen, inclusief profilering

   We kunnen uw gegevens gebruiken om informatie te bepalen die potentieel voor u relevant is (bijv. u een gepersonaliseerde e-mail sturen op basis van uw door ons vastgestelde voorkeuren). Anders zullen we uw gegevens alleen gebruiken om u onze diensten te leveren.


   We vrijwaren uw rechten ook als we uw persoonsgegevens voor derden verwerken

   Als we uw gegevens voor rekening van derden verwerken, garanderen we u dat aanvragen met betrekking tot de uitoefening van uw rechten zonder onnodige vertraging aan hen worden doorgestuurd.

   Welk beveiligingsniveau volgen we bij de verwerking van uw gegevens?

   We garanderen u dat de verwerking van uw gegevens maximaal wordt beveiligd: zo hebben we gepaste fysieke, IT- en organisatorische maatregelen ingevoerd om de bescherming van uw gegevens te verzekeren.

   Toch moeten we u aan het volgende herinneren:

   U deelt ons uw gegevens op eigen risico mee. We doen al het mogelijke, maar momenteel bestaat een 100% veilige verzending van gegevens nog niet.
   U moet uw gebruikersnaam en wachtwoord altijd veilig bewaren, u mag deze als enige kennen.
   Als u een schending van uw gegevens vermoedt, verzoeken we u meteen contact met ons op te nemen via privacy@filoblu.com , dpo@elisabettafranchi.com


   Waar worden uw gegevens bewaard?

   Uw gegevens worden verwerking in de Europese Unie en in andere gegevensstructuren die worden beheerd door hierna geïdentificeerde derden.

   Vanaf het ogenblik waarop u ons uw persoonsgegevens meedeelt, verleent u ook uw toestemming voor de overdracht, opslag en verwerking ervan door ons.

   Indien het voor ons noodzakelijk is om uw gegevens buiten de EU over te dragen en/of op te slaan, zal u daarover gepast worden geïnformeerd. Ook in dergelijk geval treffen we alle gepaste maatregelen om maximale beveiliging ervan te garanderen.


   Hoelang bewaren we uw gegevens?

   We stoppen met de actieve verwerking van uw gegevens binnen 12 maanden na het laatste gebruik van de dienst of de afsluiting van uw account, tenzij we door eventuele wettelijke verplichtingen (bijv. verkoopfacturen) uw gegevens langer moeten bewaren. Bij specifiek aan u gerichte promotieactiviteiten, waarvoor u ons altijd kunt vragen om deze stop te zetten, bewaren we uw gegevens tot maximaal 24 maanden na uw inschrijving op de dienst.

    
   Derden die uw gegevens kunnen verwerken:

   Om onze onlineactiviteiten verder te ontwikkelen, moeten we soms een beroep doen op derden voor de hosting van de apps, de communicatie met de klanten, het beheer van de e-mails enz. We verzekeren u dat we voor dergelijke samenwerking op zoek gaan naar de beste partijen op de markt voor dit soort dienstverlening. We delen uw gegevens alleen met hen wanneer dat noodzakelijk is om de maximale functionaliteit van onze diensten te verzekeren en in overeenstemming met de beveiligingsmaatregelen en goede praktijken beschreven in deze Privacyverklaring.

   Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via een van de volgende adressen: privacy@filoblu.com , dpo@elisabettafranchi.com


   Bedankt!

   Bedankt dat u deze informatie, die we eenvoudig, duidelijk en transparant hebben proberen te maken, hebt doorgenomen. Bovendien proberen we deze informatie altijd te verbeteren; als u bepaalde voorstellen hebt, kunt u ons deze bezorgen via een van de volgende adressen:privacy@filoblu.com , dpo@elisabettafranchi.com


   Waar worden uw gegevens bewaard?

   Deze informatie kan in de toekomst wijzigen:bij iedere eventuele wijziging wordt u hierover via e-mail geïnformeerd, zodat u optimaal controle hebt over uw gegevens.