Elisabetta Franchi

Kleding

Tassen

Schoenen

Accessoires

Iconic

Collecties

EF WORLD

Social Wall

  Fondazione EF Onlus

   Algemene Voorwaarden

   De op www.elisabettafranchi.com (hierna de “Website”) verkochte producten worden verkocht en gefactureerd door FiloBlu S.p.A, met hoofdkantoor in Via Caltana, 116/C - 30030 Santa Maria di Sala (VE). Deze onderneming is ingeschreven bij de C.C.I.A.A di Venezia Rovigo Delta Lagunare onder nummer REA 354686 van het handelsregister, met fiscaal identificatienummer en btw-nr. 04274870288. Voor alle informatie met betrekking tot orders, verzendingen en meer algemeen aankopen kunt u contact opnemen met de klantenservice van FiloBlu via de volgende kanalen:

   email: customercare@elisabettafranchi.com

   Tel: (+39) 041/8380061

   Openingsuren: van 9.00 - 13.00 en 14.00 - 18.00 uur (CEST)


   Algemene verkoopvoorwaarden


   1. Aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden en afsluiting van het contract

   1.1 Het contract dat wordt opgesteld tussen FiloBlu S.p.A. (hierna “FiloBlu”) en de Klant (d.w.z. de natuurlijke persoon die de aankoop doet op de website, niet verwijsbaar naar de eigen commerciële, professionele of ondernemersactiviteit) moet geacht worden te zijn afgesloten met aanvaarding, ook gedeeltelijk, van het order door FiloBlu. Bij niet-aanvaarding van het order moet FiloBlu ervoor zorgen dat dit in ieder geval tijdig aan de Klant wordt gecommuniceerd.


   1.2 Door een order te plaatsen in een van de verschillende voorziene wijzen, volgens het orderformulier op de Website (hierna het “Order”), verklaart de Klant kennis te hebben genomen van alle aanwijzingen die hij heeft gekregen tijdens de aankoopprocedure en deze algemene voorwaarden (hierna de “Voorwaarden”) integraal te aanvaarden.


   1.3 Deze Voorwaarden kunnen worden afgedrukt of opgeslagen op een duurzame drager, met inachtneming van de bepalingen in art. 12 van het Italiaanse wetsbesluit 70/2003 en in art. 51 van het Italiaanse wetsbesluit 206/2005, zoals gewijzigd door het Italiaanse wetsbesluit 21/2014.


   2. Aankoopmodaliteiten

   2.1 De producten die door FiloBlu voor verkoop worden aangeboden, zijn alleen de producten die voorkomen op de FiloBlu-website op het ogenblik waarop het order wordt geplaatst, zoals beschreven in de desbetreffende informatiefiche.


   2.2 Het is in ieder geval zo dat de afbeeldingen op de beschrijvende fiche van een product uitsluitend informatief zijn en de kenmerken ervan niet perfect kunnen weergeven, maar bijvoorbeeld in kleur en afmetingen kunnen verschillen (ook ten gevolge van de browser en de monitor die worden gebruikt om de website te bezoeken en de afbeeldingen weer te geven).


   2.3 Om een Order te plaatsen, moet de Klant het desbetreffende formulier op de website volledig invullen en dit verzenden, nadat hij de voorwaarden aandachtig heeft doorgenomen, evenals de kenmerken van het product dat en/of de producten die hij wenst te kopen. De klant moet evenzeer aan FiloBlu vragen, waar gewenst, om een fiscale factuur te overhandigen voor de aankoop, overeenkomstig art. 22 D.p.R. nr. 633/1972.


   2.4 De correcte ontvangst van het Order wordt door FiloBlu bevestigd door middel van een antwoord via e-mail, verzonden aan het e-mailadres dat door de Klant is meegedeeld. Dergelijk bevestigingsbericht dient een samenvatting te geven van de aankoopvoorwaarden, zoals in de geldende normen voorzien, evenals de gegevens ingevuld in het Order van de Klant, zodat deze die kan controleren en eventueel onverwijld de nodige correcties aan verkeerde gegevens kan doorgeven.

    

   3. Prijzen en betalingsmodaliteiten

   3.1 De op de website aangegeven prijzen zijn inclusief alle heffingen en de btw. Eventuele verzendings- of betalingskosten worden in ieder geval voorlopig aan de Klant meegedeeld via de website of in deze Voorwaarden.

   De volgende betalingsmodaliteiten zijn voorzien:
   3.2 De volgende betalingsmodaliteiten zijn voorzien:

   BETALINGEN MET KAART

   Je kan ervoor kiezen om het order te betalen met een krediet- of debetkaart. Volgende kredietkaarten zijn toegestaan: VISA, MASTERCARD, AMEX, Union Pay. We accepteren ook betalingen via POSTEPAY en alle herlaadkaarten die gebruikt kunnen worden in het VISA ELECTRON-circuit.


   i. PAYPAL-BETALINGEN

   Paypal is een absoluut veilige online-betaalmethode waarmee je het order rechtstreeks via je account kan betalen.
   De gegevens van je bankrekening en je kredietkaart die met je account zijn verbonden, worden direct door Paypal beheerd, dat je een kennisgeving via e-mail bezorgt zodra de betaling is uitgevoerd.


   ii. ONDER REMBOURS (alleen voor Italië)

   De betaling kan uitsluitend met cash geld worden uitgevoerd op het ogenblik dat de aangekochte producten worden geleverd.
   Bij betaling onder rembours wordt een extra kost van 5 euro gerekend ten laste van de Klant als inningskosten. Betaling onder rembours is alleen mogelijk voor aankopen voor een bedrag van minder dan 999,99 euro.


   iii. BETALINGEN MET KLARNA

   Klarna biedt een nieuwe, compleet digitale betaaldienst.
   U vindt hier meer informatie over de opties voor uitstel van betaling, betaling in termijnen of onmiddellijke betaling en over hoe u deze online kunt gebruiken.


   iv. BETALINGEN MET APPLE PAY

   Apple Pay is de specifieke betaalmethode voor Apple-gebruikers waarmee u uw eigen krediet- of debetkaarten kunt koppelen aan de Wallet-app op uw iPhone of Apple Watch, Mac en iPad.
   Deze betaalmethode kan online worden gebruikt in Safari en in de app als Apple Pay in de betalingsopties voorkomt
   De gegevens van je kaarten worden niet op je apparaten opgeslagen of op de Apple-server gearchiveerd, maar er wordt een ondubbelzinnige code gebruikt voor de transactie, waardoor de veiligheid nog beter wordt gewaarborgd.


   v. BETALINGEN MET GOOGLE PAY (alleen voor de landen van de Europese Unie)

   Google Pay is een eenvoudige en snelle manier om te betalen op websites, in apps en in winkels met behulp van kaarten die in je Google-account zijn opgeslagen. Google pay beschermt zowel jouw gegevens als je kaartgegevens tijdens de betaling.


   vi. KORTING (alleen voor de landen van de Europese Unie)

   Bij een aankoop met korting worden de bankgegevens voor de betaling weergegeven. De goederen worden pas verzonden nadat de betaling effectief op de bankrekening is toegekomen.


   vii. BLIK POLEN

   BLIK-betalingen zijn gemakkelijk en veilig: u voert de BLIK-code in en de transactie wordt bevestigd met de pincode in de app van de bank.
   Het is niet nodig om de online banking site te openen, het wachtwoord in te voeren of de gegevens van de betaalkaart te vermelden. Het enige wat u nodig heeft, is een telefoon met de mobiele app van uw bank.

    

   4. Levering van de producten en bijbehorende kosten

   4.1 De aangekochte producten worden geleverd op het adres dat door de Klant in het Order is vermeld binnen 24-48 uur nadat FiloBlu het Order heeft aanvaard, en dit tegen de kostprijs die voorafgaand aan de verzending van het Order specifiek werd opgegeven op de Website. FiloBlu behoudt zich de mogelijkheid voor om leveringen aangevraagd buiten de Italiaanse of Europese grenzen al dan niet te aanvaarden. In ieder geval kunnen voor leveringen buiten de Italiaanse grenzen de verzendingskosten en -termijnen schommelingen vertonen.


   4.2 Bij leveringen aangevraagd in landen die niet tot de Europese Unie behoren, zullen eventuele douanekosten voor import ten laste van de bestemmeling zijn. Daarom wordt de Klant verzocht preventief de douaneautoriteiten van het eigen land te contacteren om de kosten en eventuele limieten voor import na te vragen.


   4.3 De door FiloBlu opgegeven levertermijnen moeten als puur indicatief worden beschouwd en enige vertraging in deze termijnen of wanneer de eventuele levering in opeenvolgende deelleveringen wordt uitgevoerd vormt geen aanleiding voor de Klant om deze levering te weigeren en een schadeloosstelling of vergoeding te vragen.


   4.4 Bij levering van de producten dient de Klant het volgende te controleren:
   Dat het aantal pakketten in de levering overeenstemt met wat op het vervoersdocument is vermeld.
   Dat de verpakking intact, onbeschadigd, alsook niet doorweekt of anderszins gewijzigd is, ook de materialen die zijn gebruikt om de verpakking te sluiten (kleefband of metaalbanden).


   Eventuele schade aan de verpakking en/of het product of discrepanties in het aantal pakketten of in de aanwijzingen moeten onmiddellijk worden vastgesteld via een specifieke vermelding op het leveringsdocument van het product dat aan de koerier moet worden terugbezorgd. Eventuele problemen inherent aan de fysieke integriteit, de overeenkomst of de volledigheid van de ontvangen producten moeten binnen 7 dagen na levering worden gemeld conform de modaliteiten voorzien in dit document.

    

   5. Recht van opzegging


   5.1 Overeenkomstig art. 52 van het Italiaanse wetsbesluit 206/2005, zoals gewijzigd door het Italiaanse wetsbesluit 21/2014, zal de Klant kunnen afzien van de Voorwaarden en dus ook van het aankoopcontract om eender welke reden, zonder dat hij daarbij enige reden moet opgeven en zonder enige straf, binnen 14 (veertien) werkdagen na de datum van ontvangst van de producten.


   5.2 Om het recht van opzegging waarvan sprake in het voorgaande artikel 5.1 uit te oefenen, dient de Klant binnen de opgegeven termijnen aan FiloBlu een bericht te sturen naar het e-mailadres customercare@elisabettafranchi.com of de daartoe bestemde module op de Website te gebruiken.

   Geregistreerde gebruikers zullen toegang hebben tot de rubriek “RETOURS” in het eigen gebruikersdashboard waar ze de retouraanvragen kunnen beheren.

   Niet-geregistreerde gebruikers zullen de module moeten invullen die terug te vinden is op de volgende URL’s:

   NETHERLAND - https://www.elisabettafranchi.com/nl/guest/order


   5.3 In geval van retour kan de Klant de producten gratis, via vereenvoudigde retour, aan FiloBlu terugsturen binnen 14 (veertien) dagen na de vermelde opzegging, en dit naar het volgende adres: Betty Blue spa, magazzino 2 Via Turati, 6G 40057 - Quarto Inferiore di Granarolo dell’Emilia (BO). De goederen moeten intact worden terugbezorgd, zonder het antidiefstalsysteem te verwijderen, inclusief alle onderdelen en in de originele verpakkingen (enveloppen en verpakkingen), bewaard en eventueel gebruikt gedurende de strikt noodzakelijke tijd om de aard, kenmerken en maten ervan te bepalen en te controleren, met de nodige zorgvuldigheid, zonder tekenen van slijtage of vuil, met inachtneming van de hierna vermelde voorwaarden:

   Het recht van opzegging kan niet worden toegepast op producten waarvoor de Klant een personalisatie heeft gevraagd.
   Het recht van opzegging kan worden toegepast op een product aangekocht in zijn geheel; maar het is niet mogelijk de opzegging uit te oefenen op slechts een deel van het aangekochte product (bijv. accessoires, onderdelen enz.).

   Opdat de opzegging mogelijk zou zijn, moet het product intact, zonder verwijdering van het antidiefstalsysteem en in zijn originele verpakking worden terugbezorgd, inclusief alle onderdelen (met inbegrip van verpakking en eventuele documentatie en bijkomende uitrusting: etiketten, kaartjes, tags, zegels enz.).

   FiloBlu moet zich op geen enkele wijze verantwoorden voor schade, diefstal, verlies dat zich heeft voorgedaan tijdens of in ieder geval uit hoofde van de verzending voor de restitutie.

   Wanneer het goed tijdens het vervoer schade oploopt, dient FiloBlu dit aan de Klant te melden om deze in staat te stellen tijdig aangifte te doen tegenover de door hem gekozen koerier en de respectieve terugbetaling te verkrijgen; het product moet dan ook ter beschikking worden gesteld van de Klant, waarbij tegelijkertijd de vraag voor opzegging wordt geannuleerd.

   5.4 FiloBlu dient de terugbetaling aan de Klant te voorzien van het volledige al betaalde bedrag, exclusief eventuele bijkomende verzendingskosten overeenkomstig art. 56, lid 2, van het Italiaanse wetsbesluit 21/14), binnen 14 (veertien) dagen na de opzegging, via een procedure voor teruggave van het gedebiteerde bedrag, waarbij dezelfde betaalwijze wordt gebruikt als die de Klant heeft gebruikt voor de initiële transactie, tenzij anders overeengekomen. In ieder geval mag de Klant geen kosten hebben als gevolg van deze terugbetaling. FiloBlu kan de terugbetaling opschorten tot het geretourneerde product is ontvangen of tot het moment waarop de Klant aantoont dat hij het product correct heeft geretourneerd, als dat eerder komt.


   5.5 In ieder geval vervalt het recht van opzegging voor de Klant in die gevallen waarbij FiloBlu vaststelt dat: het geretourneerde product en/of de respectieve accessoires, en/of de respectieve verpakking niet intact zijn;
   het product ontbreekt in de externe verpakking en/of de originele interne verpakking;
   het product eigen componenten en/of accessoires mist (bijv. sluitingen, veters, gespen enz.).
   Indien het recht van opzegging verstreken is, moet FiloBlu ervoor zorgen dat het aangekochte product aan de afzender wordt terugbezorgd, terwijl de verzendingskosten en, indien al terugbetaald, de prijs van het product aan diezelfde worden gedebiteerd.

    

   6. Garantie

   6.1 Alle door FiloBlu verkochte producten zijn gedekt door de garantie van 24 (vierentwintig) maanden voor conformiteitsgebreken overeenkomstig Titel III van het Italiaanse wetsbesluit 206/2005. Om in aanmerking te komen voor bijstand onder garantie, zal de Klant de factuur of het betalingsbewijs moeten bewaren, samen met het vervoersdocument.


   6.2 De garantie voor conformiteitsgebreken is van toepassing op voorwaarde dat het desbetreffende product correct is gebruikt, met inachtneming van zijn gebruiksdoel en de bepalingen in de gebruiksaanwijzingen en wasvoorschriften in en/of met het product.


   6.3 Indien FiloBlu, om eender welke reden, niet in staat zou zijn om de Klant een (hersteld of vervangen) product in garantie te bezorgen of wanneer de reparatie of de vervanging, ook vanwege de waarde van het product, overdreven duur zou zijn, kan FiloBlu kiezen voor een gepaste vermindering van de betaalde prijs, d.w.z. de teruggave van het volledige betaalde bedrag met ontbinding van het contract.


   6.4 In gevallen waarbij de toepassing van de garantie de teruggave van het product voorziet, moet dit door de Klant worden terugbezorgd in de originele verpakking, inclusief alle onderdelen (met inbegrip van verpakking en eventuele documentatie en bijkomende uitrusting).

    


   7. Claims en verzoeken om informatie


   7.1 Iedere eventuele claim of elk verzoek om informatie kan worden gericht aan FiloBlu op het volgende adres FiloBlu S.p.A. via Caltana 116/c 30030 Caselle di Santa Maria di Sala (VE), tel.: (+39) 041/8380061, e-mail: customercare@elisabettafranchi.com

    

   8. Privacy

   8.1 De persoonsgegevens die verzameld worden bij het plaatsen van het Order, worden door FiloBlu alleen verwerkt met als doel te voldoen aan de uitdrukkelijke eisen van de Klanten, met inachtneming van de Europese Verordening 679/2016 en de privacyverklaring op de website. Eventuele latere verwerkingen worden uitsluitend uitgevoerd met het uitdrukkelijke akkoord van de Klant.

    

   koord van de Klant.

   9.1 De verkoopovereenkomst uit hoofde van deze Voorwaarden en de uitvoering ervan worden geregeld door het Italiaanse recht, waarbij de regels inzake geschillenbeslechting en die van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Internationale Verkoop van Goederen buiten toepassing blijven. Voor de oplossing van de desbetreffende geschillen is de rechtbank in de verblijfplaats van de Klant bevoegd.


   9.2 Verder wensen we u te laten weten dat de Europese Commissie een platform biedt voor de alternatieve oplossing buiten de rechtbank van geschillen, ook grensoverschrijdende; dit platform is bereikbaar via de websitehttp://ec.europa.eu/odr.

    

   10. Gift Card

   10.1 Door de aankoop en het gebruik van de Cadeaubon aanvaardt de Klant de hierin vermelde voorwaarden volledig en zonder voorbehoud.


   10.2.De Cadeaubon wordt in digitaal formaat verzonden naar het e-mailadres van de ontvanger van het cadeau (opgegeven bij de aankoop) en kan worden gebruikt als betaalmiddel in onze officiële online winkel, zolang er nog krediet beschikbaar is.


   10.3 De Gift Card is niet nominatief en kan worden gebruikt door iedereen die hem overhandigt om artikelen te kopen. De houder van de Gift Card is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de bewaring van de Kaart. In geval van diefstal, verlies of beschadiging wordt de Gift Card niet vervangen of terugbetaald, zelfs niet gedeeltelijk.


   10.4 De Gift Card is uitsluitend geldig voor de aankoop van artikelen op de officiële website en kan niet worden gebruikt in verkooppunten. Bovendien kan hij niet worden gebruikt voor een andere website dan die waar hij is gekocht.


   10.5 De Gift Card kan niet worden gekocht met behulp van een andere Gift Card, kortingsbonnen, cadeaubonnen en coupons.


   10.6 De Gift Card kan in meerdere termijnen worden gebruikt tot de aangegeven beginwaarde.


   10.7 De Gift Card is 1 jaar geldig en kan worden gebruikt na betaling van het bedrag dat overeenkomt met de gekozen Gift Card en de gelijktijdige activering ervan. De activering van de Cadeaubon is gelijktijdig met de aankoop van de Kaart. Bij het verstrijken van de geldigheidsduur kan de Kaart niet worden verlengd of gebruikt voor de aankoop van artikelen en de restwaarde van de Kaart kan niet worden terugbetaald of omgezet in geld, zelfs niet gedeeltelijk.


   10.8 De restwaarde van de Gift Card kan via deze Link worden gecontroleerd.


   10.9 Indien de aankoopprijs van de gewenste artikelen hoger is dan de restwaarde van de Kaart, moet het verschil worden betaald via de door de officiële website Elisabetta Franchi aanvaarde betaalmethoden.


   10.10 Terugbetalingen in verband met de teruggave van artikelen gekocht met een Gift Card worden uitgevoerd door de uitgifte van een promocode van gelijke waarde te besteden in onze online shop.

   Laatste update: 18/10/2022