Elisabetta Franchi

<span style="color: #FF0000;"><strong>Verkoop</strong></span>

<strong>FW24 COLLECTIE</strong>

Kleding

Tassen

Schoenen

Accessoires

Iconic

Collecties

EF WORLD

Social Wall

  Fondazione EF Onlus

   Verzendingen

   Levering van de producten en bijbehorende kosten


   De aangekochte producten worden geleverd op het adres dat door de Klant in het Order is vermeld binnen 24-48 uur nadat FiloBlu het Order heeft aanvaard, exclusief aangepaste artikelen, en dit tegen de kostprijs die voorafgaand aan de verzending van het Order specifiek werd opgegeven op de Website. FiloBlu behoudt zich de mogelijkheid voor om leveringen aangevraagd buiten de Italiaanse of Europese grenzen al dan niet te aanvaarden. In ieder geval kunnen voor leveringen buiten de Italiaanse grenzen de verzendingskosten en -termijnen schommelingen vertonen.


   Bij leveringen aangevraagd in landen die niet tot de Europese Unie behoren, zullen eventuele douanekosten voor import ten laste van de bestemmeling zijn. Daarom wordt de Klant verzocht preventief de douaneautoriteiten van het eigen land te contacteren om de kosten en eventuele limieten voor import na te vragen.


   De door FiloBlu opgegeven levertermijnen moeten als puur indicatief worden beschouwd en enige vertraging in deze termijnen of wanneer de eventuele levering in opeenvolgende deelleveringen wordt uitgevoerd vormt geen aanleiding voor de Klant om deze levering te weigeren en een schadeloosstelling of vergoeding te vragen.


   Bij levering van de producten dient de Klant het volgende te controleren:

   Dat het aantal pakketten in de levering overeenstemt met wat op het vervoersdocument is vermeld.

   Dat de verpakking intact, onbeschadigd, alsook niet doorweekt of anderszins gewijzigd is, ook de materialen die zijn gebruikt om de verpakking te sluiten (kleefband of metaalbanden).


   Eventuele schade aan de verpakking en/of het product of discrepanties in het aantal pakketten of in de aanwijzingen moeten onmiddellijk worden vastgesteld via een specifieke vermelding op het leveringsdocument van het product dat aan de koerier moet worden terugbezorgd.

   Eventuele problemen inherent aan de fysieke integriteit, de overeenkomst of de volledigheid van de ontvangen producten moeten binnen 7 dagen na levering worden gemeld conform de modaliteiten voorzien in dit document.