Elisabetta Franchi

<span style="color: #5B2F3D;"><strong>KOLEKCJA FW24</strong></span>

Ubrania

Torebki

Obuwie

Dodatki

Iconic

Kolekcje

EF WORLD

Social Wall

  Fundacja ef onlus

   Polityka prywatności

   Betty Blue S.p.A. e FILOBLU S.p.A.


   Betty Blue S.p.A. (zwana dalej „Betty Blue”) i FiloBlu S.p.A. (zwana dalej „FiloBlu”), dbają o ochronę Twoich danych osobowych i poszanowanie Twojej prywatności.

   Oto, w jaki sposób to robimy:

   Nasz obowiązek, a Twoja prywatność:

   Te informacje dotyczą Cię, jeśli jesteś już naszym klientem, jeśli jesteś zarejestrowany na naszej stronie internetowej, jeśli jesteś zapisany do naszego newslettera lub jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową.

    

   SPIS TREŚCI:

   - Kim jesteśmy

   - Nasza odpowiedzialność

   - Twoje zaangażowanie

   - Kiedy i jak gromadzimy Twoje dane osobowe

   - Rodzaj gromadzonych przez nas danych

   - Z jakiego powodu gromadzimy Twoje dane

   - Korzystanie z witryny i zarządzanie usługami

   - Obsługa klientów

   - Marketing

   - Profilowanie

   - Co rozumiemy przez podstawę prawną

   - W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane

   - Twoje wybory i prawa

   - Gdzie są przechowywane Twoje dane

   - Jak długo przechowujemy Twoje dane

   - Strony trzecie, które mogą przetwarzać Twoje dane

    

    

   Kim jesteśmy:

   W zakresie zarządzania Twoimi danymi związanymi z czynnościami rejestracji na stronie i sprzedaży produktów, administratorami danych są Betty Blue spa, Kod podatk. i Nr VAT 01842471201, z siedzibą przy via Viadagola, 30, 40057 Quarto Inferiore di Granarolo Emilia (BO), oraz FiloBlu spa, Kod podatk. i Nr VAT 04274870288, z siedzibą w Santa Maria Sala (Ve) przy via Caltana 116/c, które wspólnie zarządzają Twoimi danymi na podstawie szczegółowych umów, których merytoryczną treść przedstawimy Ci na Twoje życzenie.

   W zakresie zarządzania Twoimi danymi w związku z działaniami promocyjnymi i marketingowymi administratorem danych jest Betty Blue, która posługuje się Filoblu jako podmiotem odpowiedzialnym za realizację tych operacji.

    

   Nasza odpowiedzialność:

   Jeśli jesteś już naszym klientem, jesteś zarejestrowany lub po prostu odwiedzasz stronę www.elisabettafranchi.com, lub jesteś zapisany na nasz newsletter, informujemy, że Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami i z naszymi decyzjami o sposobach i celach przetwarzania.

   Twoje zaangażowanie:

   Prosimy jedynie o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką, aby być w pełni poinformowanym o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

    

   Kiedy i jak gromadzimy Twoje dane osobowe:

   W momencie Twojej interakcji z www.elisabettafranchi.com, zaczynamy gromadzić dane na Twój temat. Gromadzenie danych może odbywać się w drodze Twojego przekazania ich nam lub automatycznie podczas Twojego korzystania ze strony internetowej.

   Sposób gromadzenia danych:


    

   DANE, KTÓRE NAM PRZEKAZUJESZ

   DANE, KTÓRE GROMADZIMY AUTOMATYCZNIE

    

    

   Rodzaj gromadzonych przez nas danych:


   Dane osobowe

   Twoje imię i nazwisko, adres do wysyłki i rozliczeń, numer telefonu, adres e-mail.

   Dane identyfikacyjne

   Twój adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, strefa czasowa, typy wtyczek, informacje geolokalizacyjne o miejscu, w którym możesz się znajdować, system operacyjny i jego wersje itp.

   Dane dotyczące użytkowania serwisu www.elisabettafranchi.com

   Twoja ścieżka nawigacji w witrynie www.elisabettafranchi.com (analiza strumienia kliknięć), Twoje wyświetlenia produktów i usług, czas ładowania strony i odpowiedzi, błędy pobierania, czas nawigacji, zachowanie i inne działania itp.

   A co z danymi wrażliwymi?

   Nie gromadzimy żadnych wrażliwych danych na Twój temat (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne albo przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych, danych dotyczących zdrowia lub życia seksualnego lub orientacji seksualnej).

    
   Z jakiego powodu gromadzimy Twoje dane?

   Możemy przetwarzać Twoje dane tylko z określonych powodów i zawsze w obecności podstawy prawnej, która nam na to pozwala. Przetwarzamy Twoje dane z poniższych względów:

    
   Korzystanie z witryny i zarządzanie usługami:

   Dane są przetwarzane w celu umożliwienia rejestracji w Serwisie, logowania i realizacji usług zarezerwowanych dla zarejestrowanych użytkowników oraz ewentualnego przesłania za pośrednictwem Serwisu zamówienia na produkty dostępne w Serwisie z konsekwentnym zawarciem z FiloBlu stosownej umowy sprzedaży, w tym dopełnienia wszelkich formalności administracyjno-księgowych. W tym przypadku podstawą prawną jest umowa oraz prawnie uzasadniony interes.


   Obsługa klientów

   Powiadamianie o zmianach w naszych usługach, obsługa klienta przez czat online, telefon lub e-mail, w tym naprawianie ewentualnych błędów. W tym przypadku podstawą prawną jest umowa.

    
   Marketing

   Dane przetwarzane są w celu przesyłania materiałów reklamowych i newsletterów, prowadzenia działań w zakresie informacji handlowej, telefonicznie, SMS-em, e-mailem, a także drogą tradycyjną (np. wysyłka katalogów pocztą papierową), w sprawie inicjatyw promocyjnych i handlowych Betty Blue, w celu prowadzenia badań rynku i satysfakcji klientów. W tym przypadku podstawą prawną jest Twoja zgoda.

    
   Profilowanie

   Wyłącznie w celu zaproponowania ofert w miarę możliwości zgodnych z Twoimi zainteresowaniami, będziemy przeprowadzać pewne analizy danych sumarycznych, nie prowadząc żadnych działań profilujących w oparciu o Twoje konkretne nawyki. W tym przypadku podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes.

   Twoje konkretne nawyki. W tym przypadku podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes.

    
   Co rozumiemy przez podstawę prawną:

   Zgoda

   Jest to upoważnienie do przetwarzania Twoich danych osobowych w określonym celu.

   Możesz zmienić zdanie, kiedy tylko zechcesz!

   Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając nam wiadomość e-mail na następujące adresy: privacy@filoblu.com, dpo@elisabettafranchi.com lub klikając przycisk opt-out.

   Jeżeli zdecydujesz się wycofać zgodę i nie będzie innych podstaw, które upoważniają nas do przetwarzania Twoich danych osobowych, zaprzestaniemy ich przetwarzania. Jeśli natomiast upoważni nas do tego inna podstawa prawna, będziemy kontynuować przetwarzanie danych zawsze z poszanowaniem Twoich praw.

   Umowa

   Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do udzielenia informacji przed zakupem oraz do wykonania związanej z nim umowy.

   Prawnie uzasadniony interes

   Przetwarzanie Twoich danych jest możliwe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich, z zastrzeżeniem, że nie są one nadrzędne wobec Twoich praw i wolności. Prawnie uzasadniony interes może dotyczyć:

   • gromadzenia informacji o zachowaniu użytkownika na naszej stronie internetowej i/lub aplikacjach;
   • dostarczania, rozwijania i ulepszania naszych usług;
   • umożliwienia nam ulepszania, personalizacji lub modyfikacji naszych usług i ofert;
   • weryfikacji skuteczności naszych kampanii marketingowych;
   • poprawy ochrony danych.


   W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane:

   Przetwarzanie danych odbywa się głównie drogą elektroniczną, z wyjątkiem czynności związanych z wysyłką produktów, które mogą być przeprowadzane ręcznie.

    
   Twoje wybory i prawa:

   Twoje wybory

   Możesz zdecydować o nieprzekazywaniu nam swoich danych

   W takim przypadku nie będziesz mógł kontynuować przeglądania witryny, ponieważ niektóre kategorie danych są gromadzone automatycznie lub jeśli zdecydujesz się nie podawać nam swoich danych rejestracyjnych, nie będziemy w stanie zapewnić Ci żadnej usługi.

   Możesz poprosić nas o niewykorzystywanie Twoich danych w celach marketingowych

   Przed rozpoczęciem przetwarzania poinformujemy Cię o naszym ewentualnym zamiarze wykorzystania Twoich danych w celach marketingowych i (w stosownych przypadkach) zaangażowaniu osób trzecich. Możesz cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie wiadomości promocyjnych, klikając link podany w każdej z naszych wiadomości lub wysyłając nam e-mail na następujące adresy: privacy@filoblu.com, dpo@elisabettafranchi.com.

   Twoje prawa

   Możesz zawsze skorzystać ze swoich praw, wysyłając nam e-mail na następujące adresy: privacy@filoblu.com, dpo@elisabettafranchi.com.

   Masz prawo do dostępu do informacji o swój temat

   Obejmuje to prawo do zwrócenia się do nas o dalsze informacje dotyczące:

   • kategorii danych, które przetwarzamy;
   • celów przetwarzania;
   • kategorii ewentualnych odbiorców, którym dane mogłyby zostać przekazane;
   • okresu przechowywania danych lub, w przypadku jego braku, kryteriów ustalania tego okresu;
   • innych praw związanych z wykorzystaniem Twoich danych.


   Udzielimy Ci informacji w ciągu miesiąca od złożenia zapytania, chyba że naruszałoby to prawa i wolności innych osób (np. prywatność innej osoby lub prawa własności intelektualnej) lub jeśli istnieją zobowiązania prawne, które nam to uniemożliwiają. Powiadomimy Cię, jeśli nie będziemy w stanie spełnić Twojego żądania z tych powodów.

   Masz prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są one niedokładne lub nieaktualne

   Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

   Możesz w każdej chwili poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych będących w naszym posiadaniu, w przypadku gdy przechowywanie Twoich danych osobowych nie jest już konieczne do celów przetwarzania.

   Masz prawo do przeniesienia swoich danych do innego operatora (przenoszenie danych)

   Dostarczymy Ci kopię Twoich danych w formacie interoperacyjnym, jeśli zechcesz przenieść je do innego operatora. Na Twoje życzenie i jeśli będzie to technicznie możliwe, przekażemy dane bezpośrednio do nowego operatora. Nie będziemy dokonywać żadnych przeniesień, jeśli przeniesienie Twoich danych wiąże się również z ujawnieniem danych osobowych innych osób.

   Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas swoich danych osobowych

   W celu złożenia skargi zawsze można zwrócić się do organu nadzorczego. Zanim to zrobisz, skontaktuj się z nami! Chętnie rozwiążemy wszelkie problemy związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

   Masz prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu Twoich danych przy użyciu decyzji zautomatyzowanych, w tym profilowaniu

   Możemy wykorzystywać Twoje dane w celu identyfikacji informacji, które są dla Ciebie potencjalnie istotne (np. aby wysyłać Ci spersonalizowane wiadomości e-mail w oparciu o Twoje preferencje, jakie zostały przez nas wykryte). W przeciwnym razie będziemy wykorzystywać Twoje dane wyłącznie w celu świadczenia Ci naszych usług.

   Gwarantujemy przestrzegania Twoich praw, nawet jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w imieniu osób trzecich

   Jeśli przetwarzamy Twoje dane w imieniu osób trzecich, gwarantujemy, że żądania związane z wykonywaniem Twoich praw zostaną im przekazane bez zbędnej zwłoki.

   Jaki poziom bezpieczeństwa stosujemy przy przetwarzaniu Twoich danych?

   Gwarantujemy, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa: w rzeczywistości przyjęliśmy odpowiednie środki fizyczne, informatyczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę Twoich danych.

    

   Musimy jednak podkreślić, że:

   • Przekazujesz nam swoje dane na własne ryzyko. Dokładamy wszelkich starań, ale niestety obecnie nie istnieje transmisja danych bezpieczna w 100%.
   • Musisz zawsze przechowywać swoją nazwę użytkownika i hasło w bezpiecznym miejscu, jesteś jedyną osobą, która je zna
   • Jeśli uznasz, że doszło do naruszenia Twoich danych, skontaktuj się z nami niezwłocznie, pisząc na adres privacy@filoblu.com, dpo@elisabettafranchi.com


   Gdzie są przechowywane Twoje dane?

   Twoje dane są przetwarzane na terenie Unii Europejskiej i w innych strukturach danych obsługiwanych przez strony trzecie

   Od momentu przekazania nam swoich danych osobowych, wyrażają Państwo również zgodę na ich przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie przez nas.

   W przypadku niektórych czynności przetwarzania danych związanych z korzystaniem z usług stron trzecich (np. usług w chmurze w trybie SAAS) musimy przekazywać twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nawet w takim przypadku podejmiemy wszelkie odpowiednie i adekwatne środki (zgodnie z art. 45 i 46 RODO) w celu zapewnienia im maksymalnej ochrony.


   Jak długo przechowujemy Twoje dane?

   Zaprzestaniemy aktywnego przetwarzania twoich danych w ciągu:

   • 30 dni w przypadku danych związanych z zarządzaniem i analizą nawigacji.
   • 12 miesięcy od ostatniego korzystania z usługi lub od zamknięcia konta, w przypadku rodzajów przetwarzania związanych z korzystaniem z portalu e-commerce oraz w przypadku danych wykorzystywanych do przetwarzania statystyk i analiz wewnętrznych,
   • 24 miesięcy od ostatniego dokonanego zakupu i/lub ostatniego kontaktu (np. otwarcie linku zawartego w przesłanej przez nas informacji handlowej).
   • 10 lat od terminu transkrypcji w dokumentacji księgowej i podatkowej w celu wystawienia dokumentów podatkowych i powiązanych zapisów księgowych dotyczących zakupów za pośrednictwem strony internetowej.

   Po upływie wyżej wymienionych okresów przechowywania dane użytkownika zostaną automatycznie usunięte lub zagregowane bądź zanonimizowane w sposób trwały i nieodwracalny.

    
   Strony trzecie, które mogą przetwarzać Twoje dane:

   Aby prowadzić naszą działalność online, musimy korzystać z usług osób trzecich w celu hostingu aplikacji, komunikacji z klientami, zarządzania pocztą elektroniczną itp. Zapewniamy, że współpraca ta odbywa się z najlepszymi na rynku podmiotami świadczącymi tego typu usługi. Udostępniamy im Twoje dane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zapewnienia maksymalnej funkcjonalności naszych usług oraz zgodnie ze środkami bezpieczeństwa i najlepszymi praktykami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności.

   Aby zaoferować Ci metody płatności Klarna, możemy przekazać Twoje dane osobowe w postaci danych kontaktowych i szczegółów zamówienia do Klarna podczas realizacji transakcji, by Klarna mogła ocenić, czy kwalifikujesz się do korzystania z jej metod płatności i dostosować te metody płatności do Twoich potrzeb. Przekazane przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności Klarna.

   Więcej informacji możesz uzyskać, kontaktując się z nami pod adresami: privacy@filoblu.com, dpo@elisabettafranchi.com.


   Dziękujemy!

   Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą polityką, którą staraliśmy się uczynić prostą, jasną i przejrzystą. Dążymy zawsze do poprawy naszych usług: jeśli masz jakieś sugestie, napisz do nas na następujące adresy: privacy@filoblu.com, dpo@elisabettafranchi.com.

   Niniejsza polityka może ulec zmianie w przyszłości: wszelkie zmiany zostaną przekazane użytkownikowi pocztą elektroniczną, aby mógł on mieć jak najszerszą kontrolę nad swoimi danymi.