Elisabetta Franchi

<span style="color: #FF0000;"><strong>Sprzedaż</strong></span>

<strong>KOLEKCJA FW24</strong>

Ubrania

Torebki

Obuwie

Dodatki

Iconic

Kolekcje

EF WORLD

Social Wall

  Fundacja ef onlus

   Warunki

   Produkty sprzedawane na stronie www.elisabettafranchi.com (zwanej dalej „Serwisem”) są sprzedawane i fakturowane przez FiloBlu SpA, z siedzibą pod adresem Via Caltana, 116/C – 30030 Santa Maria di Sala (VE), spółkę zarejestrowaną w Izbie Handlu, Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa w Wenecji Rovigo Delta Lagunare pod nr Repertorium Gospodarczo-Administracyjnego 354686 w Rejestrze Przedsiębiorstw, kod identyfikacji podatkowej i nr VAT 04274870288. W celu uzyskania informacji dotyczących zamówień, przesyłek i, bardziej ogólnie, zakupów, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Filoblu za pośrednictwem:

   email: customercare@elisabettafranchi.com

   poczty elektronicznej: customercare@elisabettafranchi.com

   Telefonu: (+39) 041/8380061

   W godzinach: od 9.00 do 13.00 i od 14.00 do 18.00 (CEST)


   Ogólne warunki sprzedaży


   1. Akceptacja ogólnych warunków sprzedaży i zawarcie umowy

   1.1 Umowę zawartą pomiędzy FiloBlu S.p.A. (zwaną dalej „FiloBlu”) a Klientem (tj. podmiotem – osobą fizyczną – który dokonuje zakupu w Serwisie, niezwiązanego z jego działalnością handlową, przedsiębiorczą lub zawodową) uważa się za zawartą z chwilą przyjęcia, choćby częściowego, zamówienia przez FiloBlu. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia, FiloBlu w każdym przypadku niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.


   1.2 Składając zamówienie w jeden z przewidzianych sposobów, zgodnie z formularzem zamówienia w Serwisie, (zwane dalej „Zamówieniem”), Klient oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi informacjami przekazanymi mu podczas procedury zakupu i w pełni akceptuje niniejsze warunki ogólne (zwane dalej „Warunkami”).


   1.3 1.3 Niniejsze Warunki mogą zostać wydrukowane lub zapisane na trwałym nośniku, zgodnie z postanowieniami art. 12 Dekretu ustawodawczego 70/2003 i art. 51 Dekretu ustawodawczego 206/2005, zmienionego Dekretem ustawodawczym 21/2014.


   2. Metody zakupu

   2.1 Produktami oferowanymi w sprzedaży przez FiloBlu są wyłącznie produkty widoczne w serwisie internetowym FiloBlu w chwili składania Zamówienia, opisane w odpowiednich kartach informacyjnych.


   2.2 W każdym przypadku uznaje się, że zdjęcia towarzyszące opisowi produktu służą wyłącznie celom informacyjnym i mogą nie odzwierciedlać w pełni jego właściwości i różnić się na przykład pod względem koloru i rozmiaru (również ze względu na przeglądarkę i monitor używany do wejścia na strony Serwisu i przeglądania zdjęć).


   2.3 W celu złożenia Zamówienia, Klient musi wypełnić w całości odpowiedni formularz w Serwisie i przesłać go po dokładnym zapoznaniu się z Warunkami, a także z charakterystyką produktu/produktów, które zamierza nabyć. Klient może również zażądać od FiloBlu, jeśli wyrazi takie życzenie, wystawienia faktury fiskalnej za zakup, zgodnie z art. 22 D.p.R. n. 633/1972.


   2.4 Prawidłowe otrzymanie Zamówienia potwierdzane jest przez FiloBlu zwrotną wiadomością e-mail, przesłaną na podany przez Klienta adres e-mail. Ta wiadomość potwierdzająca zawiera podsumowanie warunków zakupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również danych wprowadzonych do Zamówienia przez Klienta, tak aby mógł on je sprawdzić i, w razie potrzeby, niezwłocznie przekazać ewentualne korekty nieprawidłowych danych.

    

   3. Ceny i Metody płatności

   3.1 Ceny wskazane w serwisie internetowym należy uważać za zawierające podatki i VAT. Ewentualne koszty wysyłki lub opłaty za płatności są w każdym przypadku podawane do wiadomości Klienta z wyprzedzeniem za pośrednictwem Serwisu lub niniejszych Warunków.


   3.2 Przewidziane są następujące metody płatności:

   PŁATNOŚĆ KARTĄ

   Możesz zapłacić za zamówienie kartą kredytową lub kartą debetową. Akceptowane karty kredytowe to: VISA, MASTERCARD, AMEX, Union Pay.
   Akceptujemy również płatności za pośrednictwem POSTEPAY i wszystkich kart ładowalnych działających w obwodzie VISA ELECTRON.


   i. PŁATNOŚĆ PAYPAL

   Paypal to całkowicie bezpieczna metoda płatności online, która umożliwia opłacenie zamówienia poprzez bezpośredni dostęp do konta.
   Dane związane z Twoim kontem i kartą kredytową powiązaną z Twoim kontem są zarządzane bezpośrednio przez Paypal, który prześle Ci powiadomienie e-mailem po dokonaniu płatności.


   ii. PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM (tylko we Włoszech)

   Płatności należy dokonać wyłącznie gotówką przy odbiorze zakupionych produktów.
   Płatność za pobraniem wiąże się z dodatkową opłatą z tytułu kosztów pobrania w wysokości 5 euro ponoszoną przez Klienta. Płatność za pobraniem może być dokonana tylko w przypadku zakupów o wartości nieprzekraczającej 999,99 euro.


   iii. PŁATNOŚĆ KLARNA

   Klarna oferuje innowacyjną, w pełni cyfrową usługę płatniczą.
   Więcej informacji na temat opcji płatności odroczonej, ratalnej lub natychmiastowej i skorzystania z niej online znajdziesz tutaj.


   iv. PŁATNOŚCI APPLE PAY

   Apple Pay to metoda płatności dla użytkowników Apple, która umożliwia powiązanie kart kredytowych lub debetowych z aplikacją Wallet na iPhonie lub urządzeniach Apple Watch, Mac i iPad.
   Z tej metody płatności online możesz korzystać w Safari oraz w aplikacjach, jeśli Apple Pay jest dostępna jako opcja płatności.
   Dane kart nie są przechowywane na urządzeniach ani na serwerach Apple, zaś do transakcji używany jest unikalny kod w celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa.


   v. PŁATNOŚĆ GOOGLE PAY (tylko w krajach Unii Europejskiej)

   Google Pay to szybki i łatwy sposób płacenia w witrynach, aplikacjach i sklepach za pomocą kart zapisanych na koncie Google. Google Pay chroni Twoje dane i dane kart podczas płatności.


   vi. PRZELEW BANKOWY (tylko w krajach Unii Europejskiej)

   W przypadku zakupu opłacanego przelewem bankowym zostaną wyświetlone dane rachunku bankowego, na jaki należy dokonać płatności. Wysyłka towaru nastąpi dopiero po skutecznym zaksięgowaniu wpłaty w banku.


   vii. BLIK POLSKA

   Płatności BLIK są wygodne i bezpieczne: wpisujesz kod BLIK i potwierdzasz transakcję PIN-em w aplikacji bankowej.
   Nie jest konieczne logowanie się do bankowości internetowej, podawanie hasła czy danych karty płatniczej. Wystarczy telefon z aplikacją mobilną Twojego banku.

    

   4. Dostawa produktów i związane z tym koszty

   4.1 Zakupione produkty zostaną dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu w ciągu 24-48 godzin od przyjęcia Zamówienia przez FiloBlu, przy czym koszt dostawy zostanie wyraźnie wskazany w Serwisie przed wysłaniem Zamówienia. FiloBlu zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odmowy realizacji dostaw poza Włochy lub Europę. W przypadku dostaw realizowanych poza granicami Włoch, koszty wysyłki i czas dostawy mogą się różnić.


   4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej wszelkie opłaty celne związane z przewozem ponosi odbiorca. W związku z tym Klient proszony jest o wcześniejszy kontakt z organami celnymi swojego kraju w celu sprawdzenia kosztów i ewentualnych limitów importowych.


   4.3 Podane przez Filoblu terminy dostaw należy traktować wyłącznie orientacyjnie, a opóźnienie w stosunku do nich lub ewentualna dostawa realizowana za pomocą kilku przesyłek nie uprawnia Klienta do odmowy przyjęcia dostawy i żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia.


   4.4 W momencie dostawy produktów Klient zobowiązany jest sprawdzić:
   czy liczba dostarczonych paczek odpowiada liczbie wskazanej w dokumencie przewozowym.
   czy opakowanie nie jest uszkodzone, zamoczone lub w inny sposób naruszone, nawet jedynie w zakresie materiałów zamykających (taśmy klejącej lub taśm metalowych).


   Wszelkie uszkodzenia opakowania i/lub produktu lub niezgodność pod względem liczby opakowań lub oznaczeń należy niezwłocznie zgłosić, umieszczając odpowiednią adnotację na dokumencie dostawy produktu, który należy przekazać kurierowi.
   Wszelkie problemy dotyczące uszkodzenia, zgodności lub kompletności otrzymanych produktów należy zgłaszać w ciągu 7 dni od daty dostawy, zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym dokumencie.

    

   5. Prawo do odstąpienia od umowy


   5.1 Zgodnie z art. 52 Dekretu ustawodawczego 206/2005, zmienionego Dekretem ustawodawczym 21/2014, Klient może odstąpić od Warunków i tym samym od umowy kupna z dowolnego powodu, bez podawania przyczyn i bez kary z tego tytułu, w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania produktów.


   5.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 5.1 powyżej, Klient musi wysłać FiloBlu informację w tej sprawie, przed upływem wskazanego terminu, na adres e-mail customercare@elisabettafranchi.com lub skorzystać z odpowiedniego formularza w Serwisie.

   Zarejestrowani użytkownicy mogą przejść do sekcji „ZWROTY” z panelu użytkownika i zarządzać swoimi zwrotami.

   Niezarejestrowani użytkownicy muszą wypełnić formularz dostępny pod następującymi adresami:

   POLSKA - https://www.elisabettafranchi.com/pl/guest/order


   5.3 W przypadku odstąpienia od umowy Klient może bezpłatnie zwrócić produkty do FiloBlu w ramach zwrotu uproszczonego w ciągu 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy, na adres Betty Blue spa, magazzino 2 Via Turati, 6G 40057 – Quarto Inferiore di Granarolo dell’Emilia (BO). Kompletny towar, tj. ze wszystkimi swoimi częściami składowymi, musi zostać zwrócony w stanie nienaruszonym, z nieusuniętym zabezpieczeniem przed kradzieżą, w oryginalnym opakowaniu (woreczki i opakowanie zewnętrzne), odpowiednio przechowywany i ewentualnie użyty przez czas ściśle niezbędny do ustalenia i sprawdzenia jego rodzaju, cech i rozmiaru, przy zachowaniu zwykłej staranności, bez śladów użytkowania i zabrudzeń, zgodnie z następującymi warunkami:

   Prawo do odstąpienia od umowy nie stosuje się do produktów, które zostały spersonalizowane na życzenie klienta.

   z prawa do odstąpienia od umowy można skorzystać w odniesieniu zakupionego produktu rozumianego jako całość; nie jest możliwe skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy tylko w odniesieniu do części zakupionego produktu (np. akcesoriów, dodatków itp.);
   aby odstąpienie od umowy było możliwe, produkt w stanie nienaruszonym, z nieusuniętym zabezpieczeniem przed kradzieżą , musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu, kompletny, tj. ze wszystkimi swoimi częściami składowymi (w tym z opakowaniem oraz ewentualną dokumentacją i wyposażeniem dodatkowym: etykietami, metkami, plombami itp.);

   w przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, FiloBlu poinformuje o tym Klienta, aby mógł on w odpowiednim czasie złożyć reklamację u wybranego przez siebie przewoźnika i uzyskać zwrot pieniędzy; produkt zostanie wówczas udostępniony Klientowi, przy jednoczesnym anulowaniu żądania odstąpienia od umowy;
   FiloBlu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia, kradzież, zaginięcie, do jakich dojdzie podczas lub w związku z przesyłką zwrotną.

   5.4 FiloBlu zwróci Klientowi pełną wpłaconą wcześniej kwotę, pomniejszoną o ewentualne dodatkowe koszty wysyłki zgodnie z art. 56 ust. 2 Dekretu ustawodawczego 21/14), w ciągu 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy, poprzez zwrot pobranej kwoty, przy użyciu takiej samej metody płatności, jaka została użyta przez Klienta podczas pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych kosztów w wyniku dokonania zwrotu. FiloBlu może wstrzymać zwrot należności do czasu otrzymania zwróconego produktu lub do czasu, gdy Klient udowodni, że prawidłowo odesłał produkt, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.


   5.5 Klient traci prawo odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia przez FiloBlu, że:
   zwracany produkt i/lub jego akcesoria i/lub jego opakowanie nie są nienaruszone;
   brak jest opakowania zewnętrznego i/lub oryginalnego opakowania wewnętrznego produktu;
   brak jest integralnych elementów i/lub akcesoriów produktu (np. zapięć, sznurowadeł, sprzączek itp.).
   W przypadku unieważnienia prawa odstąpienia od umowy, FiloBlu zwróci zakupiony produkt nadawcy, obciążając go kosztami przesyłki oraz, jeżeli środki pieniężne zostały już zwrócone, ceną produktu.

    

   6. Gwarancje

   6.1 Wszystkie produkty sprzedawane przez FiloBlu objęte są gwarancją przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy dotyczącą braku zgodności, zgodnie z Tytułem III Dekretu ustawodawczego 206/2005. Aby skorzystać z gwarancji, Klient musi zachować fakturę lub dowód wpłaty wraz z dokumentem przewozowym.


   6.2 Gwarancja z tytułu wad zgodności obowiązuje pod warunkiem, że dany produkt był używany prawidłowo, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z instrukcjami użytkowania i czyszczenia umieszczonymi w produkcie i/lub załączonymi do produktu.


   6.3 Jeżeli z jakiegokolwiek powodu FiloBlu nie jest w stanie zwrócić Klientowi produktu objętego gwarancją (naprawionego lub wymienionego) lub jeżeli naprawa lub wymiana są, również ze względu na wartość produktu, nadmiernie uciążliwe, FiloBlu będzie uprawniona do rozsądnego obniżenia uiszczonej ceny lub do zwrotu całej zapłaconej kwoty z rozwiązaniem umowy.


   6.4 W przypadkach, gdy skorzystanie z gwarancji przewiduje zwrot produktu, musi on zostać zwrócony przez Klienta w oryginalnym opakowaniu i kompletny, tj. ze wszystkimi swoimi częściami składowymi (w tym z opakowaniem i ewentualną dokumentacją oraz wyposażeniem dodatkowym).

    


   7. Reklamacje i zapytania o informacje


   7.1 Wszelkie reklamacje i zapytania o informacje można kierować do FiloBlu na następujące adresy FiloBlu S.p.A. via Caltana 116/c 30030 Caselle di Santa Maria di Sala (VE), Tel: (+39) 041/8380061, adres e-mail: customercare@elisabettafranchi.com

    

   8. Polityka prywatności

   8.1 Dane osobowe zbierane przy składaniu Zamówienia będą przetwarzane przez FiloBlu wyłącznie w celu realizacji wyraźnych żądań Klienta, zgodnie z unijnym Rozporządzeniem 679/2016 oraz z polityką prywatności zamieszczoną w Serwisie. Ewentualne dalsze przetwarzanie danych będzie odbywać się wyłącznie za wyraźną zgodą Klienta.

    

   9. Prawo właściwe

   9.1 Umowa sprzedaży, o której mowa w niniejszych Warunkach, oraz jej wykonanie podlegają prawu włoskiemu, z wyłączeniem norm kolizyjnych oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Sądem właściwym w przypadku sporów związanych z umową będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Klienta.


   9.2 Pragniemy poinformować, że Komisja Europejska udostępnia platformę pozasądowego rozstrzygania sporów, w tym sporów transgranicznych, dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/odr

    

   10. Gift Card

   10.1 Poprzez zakup i wykorzystanie Karty Podarunkowej, Klient akceptuje warunki określone w niniejszym dokumencie w całości i bez zastrzeżeń.


   10.2.Karty Podarunkowe są wysyłane w formacie cyfrowym na adres e-mail odbiorcy prezentu (podany w momencie zakupu) i mogą być używane jako metoda płatności w naszym oficjalnym sklepie internetowym, dopóki kredyt jest jeszcze dostępny.


   10.3 Karta Podarunkowa nie jest imienna i może być wykorzystana przez każdego, kto ją przedstawi do zakupu przedmiotów. Posiadacz Karty Podarunkowej ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie i przechowywanie Karty. W przypadku kradzieży, utraty lub uszkodzenia, Karta Podarunkowa nie zostanie wymieniona lub zwrócona, nawet w części.


   10.4 Karta Podarunkowa jest ważna wyłącznie przy zakupie artykułów na oficjalnej stronie internetowej i nie może być używana w punktach sprzedaży. Ponadto nie można jej wykorzystać na stronie internetowej innej niż ta, na której została zakupiona.


   10.5 Karta Podarunkowa nie może być zakupiona przy użyciu innej Karty Podarunkowej, kuponów rabatowych, bonów upominkowych i kuponów.


   10.6 Karta Podarunkowa może być wykorzystana w kilku ratach do wskazanej wartości początkowej.


   10.7 Karta Podarunkowa jest ważna przez 1 rok i może być wykorzystana po uiszczeniu kwoty odpowiadającej wybranej Karcie Podarunkowej i jej jednoczesnej aktywacji. Aktywacja Karty Podarunkowej jest jednoczesna z zakupem Karty. Po upływie ważności Karta nie może być wznowiona ani wykorzystana do zakupu przedmiotów, a wartość rezydualna Karty nie może być zwrócona ani zamieniona na pieniądze, nawet częściowo.


   10.8 Wartość końcowa Karty Podarunkowej będzie możliwa do sprawdzenia za pośrednictwem tego Linku.


   10.9 Jeśli cena zakupu pożądanych przedmiotów jest wyższa niż wartość rezydualna Karty, różnica musi zostać zapłacona przy użyciu metod płatności akceptowanych przez oficjalną stronę Elisabetta Franchi


   10.10 Zwroty związane ze zwrotem przedmiotów zakupionych za pomocą Karty Podarunkowej zostaną dokonane poprzez wydanie kodu promocyjnego o równej wartości do wydania w naszym sklepie internetowym.

   Ostatnia aktualizacja: 18.10.2022